Sökarens dilemma

Det här är delar av en text som landade på mitt papper för några dagar sedan, som jag gärna vill dela med dig. Som alltid, ta till dig det som känns gott och sant, för det är till dig.

Ha en fin dag! / Carin

160607The road back home

“När ni väljer att öppna er för en frekvens som klingar och vibrerar på en högre energinivå, så förändras ert energifält. Allt som tillhör er på den lägre frekvensen förändras och anpassas till den nya nivån. Då ni ständigt söker efter att vara mer i samklang med er själ, så fortsätter också detta förändringsarbete ständigt. Det kan få er att känna er blasé och hemlösa i era liv. Då kan ni ha svårt att finna tillit till det som befinner sig i er närhet, och till dem som finns i er närhet, då ni i ert liv aldrig befinner er på samma frekvens mer än några ögonblick. Ni fylls emellanåt av ensamhetskänslor och av den längtan efter tillhörighet och vänskap som inte uppfylls. Då någon i er närhet inte orkar gå i samma takt som ni, så blir avståndet med ens stort och ni känner inte längre den samhörighet som ni en gång älskat och varit tacksamma för.

Alla mästare och sökare genomgår denna period med jämna mellanrum, då människor kommer och går med hög hastighet. Alla människor upplever detta någon gång under sina liv, men de som ständigt söker förändring och förståelse inför sig själva och allt de är, lider mer av avskedens sorg, men får också oftare njuta av välkomnandets och nyfikenhetens vackra vibrationer.

Det hjälper att acceptera möten och avsked på alla nivåer, vara flexibel och känna förståelse inför denna livsprocess. Att i ögonblicket av närhet och samklang ge er själva tillåtelse att njuta av samhörighet och gemenskap som erbjuds och tas emot just där och då.

160602 What's the point...

En av farorna i sökarens liv är att inte våga kontakta och vara nära andra, då ni kanske står i begrepp att förlora dem inom kort. Vet att det är ändå  kärleken i ögonblicket som gör er sanna och rena, och skapar samhörighetskänslor – känslan att “vara hemma” med en annan människa. 

En annan fara är att försöka bibehålla den energimässiga kontakten genom att sträcka er längre än ni kan och därmed brister era hjärtan.

160602 Holding it together

Eller så väljer ni att sakta ner den utvecklingskurva som ni kunnat hålla i en högre hastighet, för att inte förlora de kontakter och kärleksrelationer som ni har. Istället förlorar ni då kontakten med er själva, den kontakt och relation som är av största vikt i era liv.

160602 At the busstop.png

Då ni ger er hän i den relation ni har med er själva och ger er hän i er relation till Gud*- som är den ni är i grunden –  så återknyter ni kontakten med er själva och er själ. Då detta sker så ges ni i överflöd av det som ni längtat efter. Kontakter som vibrerar på er egen nivå, i en kärleksfull anda.

När ni väljer att gå in i en process som handlar om att älska er själva i förändringen, så kommer ni att se hur alla de människor som vibrerar på er själston finner sin väg “hem till er”. Då ni väljer att se hur denna process inte handlar om att sabotera för er, utan tvärt om är en process hos er själva som handlar om att acceptera alla andra, precis som sig själv, då behöver ingenting gå förlorat i samröret med andra.”

Love of Self

  * I de texter som kommer till mig talas det ofta om Gud, och det är ett ord som många sammankopplar med världsreligionernas dogmer och olika trosriktningar som det kan finnas negativa associationer till. Vad som talas om här är den gudomliga gnistan inom var och en av oss. Till dig som läser, om det skapar olust, så byt bara ut detta ord mot ett annat som fyller dig med öppenhet, glädje och tillit.
 

Leave a Reply