Skarhult – den dolda kvinnomakten

 

Jag har filat och filat på mitt inlägg om mina två meditativa veckor – men ännu så länge har jag inte riktigt känt och tänkt klart om allt runt detta. Samtidigt så fortsätter livet och upplevelser jag vill dela med er flyter förbi. Jag beslutade mig därför att låta det dagsfärska få företräde, så återkommer jag med min reseberättelse vad det lider.

500 år på Skarhults slott 2

 

 

Har du hört talas om Mette Rosenkrantz, Beata von Königsmarck, Stina Piper eller Margaretha Schwerin? För mig var dessa kvinnor helt okända tills jag började läsa den bok jag helt nyligen fick av min mamma. Som nybliven skånska tyckte hon att jag borde lära mig lite mer om denna vackra landsände. Jag tog den med till stranden igår och kunde inte lägga den ifrån mig förrän jag läst ut den (axlar och rygg hade nog antagit en mindre kräftröd färg om jag behärskat speed-reading! )

Alexandra von Schwerin har tillsammans med en rad forskare från bla annat Lunds universitet skrivit en bok om Skarhults slott där hon bor, men istället för att koncentrera sig på de människor som finns dokumenterade i historieböckerna och i ägandelängden så ställde hon sig frågan – var är den andra hälften? Var fanns kvinnorna någonstans? Vad hade de för roll?

den-dolda-kvinnomakten-500-ar-pa-skarhults-slott

 Alexandra von Schwerin       ISBN: 978-91-7353-667-7

Boken är en spännande skildring av 500 år av nordisk historia. Skåne har ju ömsom varit svenskt, ömsom danskt. Det är gripande berättelser om ett antal kvinnors öden, deras förutsättningar, deras förmåga att navigera i ett samhälle där de ofta saknade både bestämmanderätt, rösträtt och arvsrätt.

Det var så intressant att läsa om och kunna jämföra så många parallella livsöden. Vissa av dessa kvinnor kom från hem där man lät döttrarna studera, tog tillvara deras förmågor och gav dem en plattform av självförtroende som gjorde dem redo att lättare möta livets utmaningar. Mette Rosenkrantz (1533-88) var en sådan. Så som det alltid varit i världen genom århundradena, så var det även för henne. Då männen drog ut i krig och kvinnorna axlade ansvaret hemma. Hon överlevde två äkta män och drev och förvaltade vad vi idag skulle kalla ett fastighetsimperium, bestående av 400 bondgårdar och sju gods, det som var hennes livsväg.

140711 Skarhult

 

Andra kom från motsatta förhållanden och deras förmåga att ta för sig av livet och utvecklas till sin fulla potential som människor hämmades av deras förutsättningar. Här tänker jag på Elysabeth von Schwerin 1859-1938 och Richissa von Schwerin 1867-1942. Dessa båda systrar levde ogifta på Skarhult och skötte om godsets arvtagare, deras bror, i gengäld fick de bo kvar resten av sin levnad. De konspirerade och intrigerade för att få sin vilja igenom.

Då, precis som nu, så är det så lätt att det blir “vårt ursprung som avgör oss”. Vilket självklart gäller både kvinnor och män.Vi får med oss en värdegrund från våra föräldrar och vår fostran, av samhället i stort, en känsla för vårt eget värde som på ett sätt dikterar våra levnadsvillkor vare sig denna värdegrund är positiv eller negativ. Denna värdegrund beslutar hur mycket vi vågar ta för oss av livet, vad vi tror oss själva kapabla att uträtta, hur vi möter andra människor.

För att orka förändra de givna förutsättningarna om de känns för trånga för oss, så krävs en stark vilja, en beslutsamhet om att gå bortom dessa förutsättningar och orka tro på vårt värde oavsett vad omvärlden tycker just för tillfället. Så hjälper det förstås oerhört om det finns någon där som tror på oss, stöttar oss och hejar på när det är motigt. Någon som speglar den del som vi behöver låta växa sig stark och självständig.

För kvinnor finns det ett extra hinder, eftersom kvinnorna genom historien så ofta varit kuvade, hämmade, skyddslösa och mindre värdefulla i samtidens ögon. Dessa undermedvetna strömningar lever fortfarande kvar i synen på oss själva och varandra. Även om de flesta av  2000-talets nordiska kvinnor har friheter och rättigheter i det yttre livet som tillåter dem göra vad de önskar, så finns det många kvinnor i världens alla länder som lever skyddslösa och saknar rättigheten att styra över sitt eget liv.

Det blir inte heller bättre av att de kvinnor som har levt starka, självständiga liv, och skulle kunna fungera som inspiration är utraderade eller bortglömda av historien. De skulle kunna visa att under vissa tidsperioder så levde män och kvinnor i ett mer balanserat förhållande till varandra som vi kan lära av.

Skarhults renässsans-slott

När boken var färdigläst så beslutade jag och den bättre hälften att borsta av oss sanden och ta oss en tur till Skarhult som ligger i närheten av Eslöv. Har du vägarna förbi så rekommenderar jag verkligen ett besök. Det är första gången som slottet håller öppet och visas för allmänheten, och utställningen som visas handlar om dessa kvinnoöden och är också ett tidsdokument för de senaste 500 åren. Den kommer att pågå onsdag-söndag fram till den 21 september 2014. Den guidade visningen som vi fick ta del i var fantastisk och gjorde hela historien så levande. På www.skarhult.se hittar du mer information.

När jag fick berättat för mig vad dessa kvinnor gick igenom (förutom att deras män stupade i krig och många av deras barn dog innan de nådde vuxen ålder -något som för de flesta utav oss tack och lov är ovanligt), så kunde jag känna att alla dessa sekel som ligger mellan mig och de historiska personerna egentligen inte spelar någon roll. Många av de utmaningar människor möter i sina liv är universella. Många känslor och tankar är de samma då som nu. Att vara trygg och säker i sin tillvaro, att vara respekterad för sin egen skull och leva ett meningsfullt liv – och vad som är meningsfullt är olika från person till person.

Innan jag avslutar för den här gången så vill jag också be dig om en sak. Nästa gång du möter någon som tänker för låga tankar om sig själv, tror sig själv om för lite, inte vågar söka efter sin lycka –  påminn dem om allt de är, allt de kan, om deras egen styrka. Kanske är det just dina ord som får deras egen syn på sig själva att förändras, och därmed deras liv.

Ha det underbart i sommaren!

Skriverier från borggården

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply