Ebb och Flod, det naturliga flödet i livet

Hej  igen!

Hoppas att du har det gott i sommarvärmen, och njuter av de stunder då solen skiner på oss. Jag är så glad över att sitta ner och skriva på min blogg igen. Många gånger har jag varit på väg att publicera inlägg, men samtidigt känt att jag skulle vänta en “stund till”.

Det har varit en intressant vår för min del. Jag stängde ner min praktik på Södermalm i slutet av januari och har sedan dessa använt tiden till samla ihop mig själv, mina erfarenheter av dessa 5 år av energiarbete och sedan blickat framåt för att se i vilken riktning nästa steg ska tas.

Det har varit utmanande och spännande månader, då jag aktivt sökt ny kunskap och jag börjar kunna skönja delar av nästa etapp. Jag har bl a hittat en fantastisk lärare i TCM (Traditionell Kinesisk Medicin) och nu lär jag mig mer om Qi Gong och den fysiska träning som skapar läkning och utveckling i kroppen och sinnet. Oväntade händelser (maken blev erbjuden ett väldigt spännande arbete i en helt annan del av landet) gjorde att framtiden plötsligt förändrades radikalt. Även om jag kommer att ha en fot kvar i Stockholm så innebär det en ny stad, nya människor, en ny vardag under hösten.

Vad jag har kunnat konstatera är att livet, på många olika nivåer, följer den naturliga rörelsen i ebb och flod. Perioder av utåtagerande och expansion följs av introspektion och vila. I vilofasen så lämnar vissa komponenter tillvaron, för de har fullgjort sin uppgift, för att ge plats åt det nya att komma in, expandera och formas till en ny våg av utåtagerande och expansion. Så flyter livet vidare i vågrörelser och vi växer som människor, samtidigt som vårt liv ändrar karaktär.

Förändring är ofta skrämmande och rädslan för att förlora kontrollen griper tag i oss. Vi behöver få kontakt med vårt mod för att dra nytta av växelverkan mellan dessa båda krafter. Vi behöver både våga släppa det som inte längre verkar för vår utveckling eller fyller oss med glädje, och samtidigt våga ta för oss och utveckla det som växer och blir tillgängligt. Ibland behöver det som finns och är aktivt i vårt liv förändras och ta sig ett lite annorlunda uttryck för att vi ska återfinna glädjen och inspirationen på nytt.

RosorJag utmanar dig med några funderingar: 

När du ser på skeendena i ditt liv just nu, känner du igen de skiften jag talar om – ebb och flod?

Vågar du se de delar som minskar i betydelse som Livets sätt att skapa plats för någonting nytt?

Vågar du satsa på de öppningar du ser till förändring även om det kräver att du tar ett steg ut i det okända?

Jag hoppas att jag lockar dig till lite tankearbete där du ligger i hängmattan, är ute på landet eller tar en promenad i parken!

Sköt om dig så länge så hörs vi snart igen!

Leave a Reply